Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai năm Văn hóa an toàn lao động 2020
 
2020-04-01 08:48:49

           Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động (ATLĐ) trong EVNNPC. Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Văn hóa an toàn lao động. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty ban hành Chỉ thị Liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Quản lý kỹ thuật- An toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Các nội dung chính cần triển khai thực hiện đó là: Tiếp tục triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp về công tác An toàn vệ sinh lao động (Quản lý An toàn vệ sinh lao động; Huấn luyện đào tạo; tuyên truyền giáo dục). Các đơn vị đặt mục tiêu đảm bảo An toàn vệ sinh lao động lên hàng đầu trong công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ, trong đó CBCNV đọc lời thề thực hiện văn hóa ATLĐ theo hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Việc tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ, do trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc không tập trung đông người để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo chất lượng lễ phát động theo kế hoạch đề ra, các đơn vị đã tổ chức lễ phát động theo từng Bộ phận, Tổ, Đội sản xuất để tránh việc tập trung đông người tại một nơi cùng một lúc.

Thực hiện lễ phát động và đọc lời thề văn hóa ATLĐ của bộ phận gián tiếp- Đội Quản lý

vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang

Tính đến sáng ngày 31 tháng 3, các đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện xong lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ và CBCNV thực hiện đọc lời thề thực hiện văn hóa ATLĐ. Từ các buổi lễ phát động này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong việc thúc đẩy công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp nói chung, nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc tốt, giúp cho mỗi CBCNV thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.

Hoàng Minh Hương - P11 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tân Yên tăng cường công tác huấn luyện nhận diện mối nguy cho người lao động
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phát động đẩy mạnh năm Văn hóa an toàn lao động 2023
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 02 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn năm 2023
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 01 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị người dân đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp lễ, tết
Điện lực Việt Yên tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động

Danh Mục