Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang phổ biến rút kinh nghiệm phòng tránh tai nạn lao động
 
2020-09-04 15:23:52

            Nhằm ngăn chặn tai nạn lao động (TNLĐ) trong sản xuất, kinh doanh, ngày 31/8/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức cuộc họp trực tuyến phổ biến rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ xảy ra năm 2020 trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Thành phần tham dự tại Công ty gồm có CBCNV các phòng Kỹ thuật, An toàn, Trung tâm điều khiển xa, lãnh đạo và các trạm trưởng trạm biến áp 110kV thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế; tại các Điện lực gồm Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trưởng phòng Kế hoạch- kỹ thuật và an toàn, Kỹ thuật viên an toàn, Đội trưởng, đội phó các Đội sản xuất, Tổ trực vận hành. Ông Đỗ Bình Dương- Phó Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã được nghe ông Chu Bá Cường- Trường phòng An toàn khái quát lại diễn biến, nguyên nhân 06 vụ TNLĐ xảy ra năm 2020 trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra ngày 14/8/2020, tại Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Giang, trực thuộc Công ty Điện lực Hà Giang. Theo đó đã chỉ ra những tồn tại và đề xuất các biện pháp khắc phục về công tác an toàn lao động trong thời gian tiếp theo.

Ông Đỗ Bình Dương- Phó Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp trực tuyến phổ biến rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đơn vị, Ông Đỗ Bình Dương- Phó Giám đốc Công ty đã phân tích và chỉ ra những nguyên nhân để xảy ra các vụ TNLĐ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phòng tránh tương tự ở đơn vị mình. Quán triệt tới từng CBCNV, người lao động không được tự ý thực hiện công việc khi không có phiếu công tác, lệnh công tác. Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn lao động.

Với những giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác Quản lý An toàn lao động tại Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ

được củng cố vững chắc, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Văn hóa an toàn ngày càng bền chặt.

Hoàng Minh Hương - P11 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tân Yên tăng cường công tác huấn luyện nhận diện mối nguy cho người lao động
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phát động đẩy mạnh năm Văn hóa an toàn lao động 2023
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 02 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn năm 2023
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 01 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị người dân đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp lễ, tết
Điện lực Việt Yên tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động

Danh Mục