Mode:  
 
Điện lực Tân Yên đảm bảo vận hành an lưới điện trong mùa mưa bão
 
2020-09-30 09:35:56

           Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định trong trong mùa mưa bão, Điện lực Tân Yên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự cố lưới điện có thể xảy ra, đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng của địa phương.  

Cụ thể các giải pháp như: Tuyên truyền, vận động người dân gia cố mái tôn, tháo gỡ, di dời bảng hiệu, biển quảng cáo, hạ các cột ăng-ten ti-vi gần đường dây điện có nguy cơ đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, kiểm tra định kỳ đường dây trung, hạ áp, khắc phục ngay các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố lưới điện, thường xuyên kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện đảm bảo khoảng cách an toàn, vận động các hộ dân chặt tỉa các cây cao ngoài hành lang nhưng có nguy cơ đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xử lý hạ diều thả gần đường dây.

 

Công nhân Điện lực Tân Yên phát quang hành lang trước mùa mưa bão 

Ngoài ra, đơn vị triển khai gia cố các vị trí xung yếu của lưới điện như: Móng cột có nguy cơ bị sạt lở; các cột điện gần bờ sông bờ kè, tại các vị trí đất mềm, các vị trí cột góc chịu lực lớn, bổ sung, thay thế những vị trí cột yếu.     

Tính đến tháng 9 năm 2020. Đơn vị đã triển khai 27 phương án sửa chữa thường xuyên, thay 11.992 m đường dây hạ thế, 60 cột điện hạ thế. Thường xuyên kiểm tra đường dây trung hạ thế với 7.969 lượt.

Để đảm bảo sử dụng điện an toàn trong dân mùa mưa bão, Điện lực đã gửi văn bản đề nghị Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh các xã phát nội dung tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để để mọi người dân  hiểu và thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn điện có thể xảy ra.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Điện lực Tân Yên đã chủ động ứng phó kịp thời, xử lý nhanh các sự cố trên lưới điện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đào Khắc Nam - ĐLTY - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tân Yên tăng cường công tác huấn luyện nhận diện mối nguy cho người lao động
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phát động đẩy mạnh năm Văn hóa an toàn lao động 2023
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 02 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn năm 2023
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 01 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị người dân đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp lễ, tết
Điện lực Việt Yên tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động

Danh Mục