Mode:  
 
Công đoàn Điện lực Yên Thế đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên
 
2020-09-30 09:52:03

          Với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” và thực hiện chủ đề năm 2020 “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động. Thay đổi tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên (AT-VSV) là bộ phận rất quan trọng, các AT-VSV được bố trí làm việc trực tiếp tại các đội/tổ sản xuất, hàng ngày đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn và kiểm tra mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về An toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc…góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như an toàn cho thiết bị.

Để phát huy và duy trì hiệu quả của mạng lưới AT-VSV. Định kỳ hàng tháng vào những ngày cuối tháng, Công đoàn CSTV Điện lực Yên Thế tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tháng trước và kế hoạch hoạt động tháng sau của mạng lưới AT-VSV.

Họp đánh giá kết quả hoạt động mạng lưới AT-VSV hàng tháng

Chủ trì cuộc họp do đồng chí Chủ Tịch Công đoàn Điện lực Yên Thế, tham dự cuộc họp có Giám đốc (hoặc phó Giám đốc kỹ thuật), kỹ thuật viên an toàn chuyên trách cùng toàn thể các đồng chí AT-VSV của các đội/tổ trong đơn vị.

Tại cuộc họp lần lượt từng đồng chí AT-VSV báo cáo những việc đã làm được và những tồn tại trong hoạt động của mạng lưới, những kiến nghị chưa được thực hiện trong tháng và biện pháp thực hiện trong tháng tới, nhận xét của kỹ thuật viên an toàn đơn vị, về công tác AT-VSLĐ và hoạt động của mạng lưới AT-VSV trong tháng, kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo. Tiếp theo là ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo

đơn vị và cuối cùng Chủ tịch Công đoàn kết luận và đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV trong tháng, bình xét xếp loại cho từng AT-VSV và lập kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo.

Qua cuộc họp đã đánh giá được những việc đã làm được, những việc còn tồn tại thiếu sót và những khó khăn vướng mắc của từng AT-VSV trong hoạt động tại các tổ/đội, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Việc duy trì định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV nhằm phát huy vai trò tiên phong, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các AT-VSV trong công tác AT-VSLĐ đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động trong đơn vị.

Hoàng Sỹ Cường - ĐLYT - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tân Yên tăng cường công tác huấn luyện nhận diện mối nguy cho người lao động
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phát động đẩy mạnh năm Văn hóa an toàn lao động 2023
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 02 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn năm 2023
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 01 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị người dân đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp lễ, tết
Điện lực Việt Yên tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động

Danh Mục