Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2021
 
2021-01-29 17:10:22

          Thực hiện Thông tư số 31/2014/TT-BCT, trong tháng 01 năm 2021 Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức với nội dung huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho 660 cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc liên quan trực tiếp với thiết bị, lưới điện (bao gồm: Cán bộ gián tiếp tại các đơn vị cơ sở làm việc có liên quan đến lưới điện, người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện; treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên).  

Nội dung huấn luyện theo Thông tư 31/2014/TT-BCT gồm huấn luyện lý thuyết về quy trình, quy định an toàn như: các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện; Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký công tác; tổ chức đơn vị công tác; m việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, tai nạn tại nơi làm việc; Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện,

Phần huấn luyện thực hành: Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc với công việc của người lao động; Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện; Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

Việc huấn luyện được áp dụng phù hợp đối với từng nhóm công việc như: Cho người làm công việc xây lắp điện; Cho người làm công việc thí nghiệm điện; Cho người làm công việc sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện; Cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt.

Sau huấn luyện Công ty đã tổ chức kiểm tra sát hạch đối với từng người trên phần mềm theo đúng quy định. Kết quả kiểm tra lần đầu đạt tỷ lệ 98,5%, qua đó cho thấy ý thức tự giác học tập của CBCNV được nâng lên, chất lượng tay nghề được cải thiện.

 

Kiểm tra trắc nghiệm, làm bài thực hành cấp PCT trên máy tính

 

 

Thực hành hồi sinh tổng hợp

Nội dung Huấn luyện và sát hạch an toàn điện định kỳ hàng năm, là hoạt động thường niên của các đơn vị Điện lực trực thuộc EVN, là dịp để người lao động ôn lại và trang bị thêm kiến thức mới về an toàn lao động, an toàn điện cũng như khả năng nhận biết nguy cơ rủi ro đề ra các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường làm việc an toàn, tiếp tục xây dựng Văn hoá an toàn lao động, Văn hoá doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn chặn tai nạn lao động.

 

Hoàng Minh Hương - P11 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tân Yên tăng cường công tác huấn luyện nhận diện mối nguy cho người lao động
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức phát động đẩy mạnh năm Văn hóa an toàn lao động 2023
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023
Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 02 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn năm 2023
Điện lực Lục Nam thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tháng 01 năm 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị người dân đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp lễ, tết
Điện lực Việt Yên tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động

Danh Mục