Mode:  
 
Điện lực Lục Ngạn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, đúng quy định
 
2022-04-29 14:05:58

            Cùng với thực hiện nâng cao chất lượng sử dụng điện cho khách hàng, điện lực Lục Ngạn còn quan tâm tuyên truyền các quy định mới về sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đúng quy định. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Lục Ngạn là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc vi phạm các quy định về sử dụng điện vẫn xảy ra. Thống kê năm 2021, Điện lực Lục Ngạn phát hiện, xử lý 21 trường hợp vi phạm về sử dụng điện; 4 tháng đầu năm 2022 phát hiện, xử lý 3 trường hợp, tổng số tiền bồi thường hàng trăm triệu đồng.

Hình thức vi phạm sử dụng điện chủ yếu ở hành vi câu móc trực tiếp từ đường dây điện vào nhà mà không qua công tơ điện. Đây là sai phạm rất nguy hiểm đến tính mạng con người vì thiếu an toàn. Theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, ngày 31/1/2022 của Chính phủ, đối với hành vi trộm cắp điện sẽ bị phạt hành chính thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.