Mode:  
 
Điện lực Sơn Động phối hợp huấn luyện định kỳ cho dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện khu vực huyện Sơn Động
 
2022-09-12 17:06:34

Thực hiện văn bản số 3221/KH-PCBG  ngày 22/8/2022 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang về việc huấn luyện, kiểm tra sát hạch định kỳ và cấp đổi thẻ an toàn điện cho các tổ viên tổ dịch vụ bán lẻ điện năng nông thôn, sáng 06/9/2022, Điện lực Sơn Động phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp huấn luyện, kiểm tra sát hạch định kỳ và cấp đổi thẻ an toàn điện cho các tổ viên tổ dịch vụ bán lẻ điện năng nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Động.