Mode:  
 
Thông tư 06/2021/TT-BCT
 
2021-08-12 14:01:00

 Thông tư 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 vể Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện: TẢI VỀ

 
Tin cùng thư mục :
THÔNG TƯ 16/2023/TT-BCT: Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư 09/2023/TT-BCT
Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
Văn bản hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
Văn bản hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3
Quyết định 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
Triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19
Phê duyệt điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện năm 2020 của các khách hàng sau trạm biến áp công cộng thuộc Điện lực Tân Yên