Mode:  
 
Thanh toán Điện rước "Táo" đỉnh
 
2023-11-24 10:42:19

Thời gian chương trình: Từ 00:00 ngày 02/11/2023 đến 23:59 ngày 05/12/2023

Đối tượng: Khách hàng giao dịch thanh toán thành công hóa đơn điện bằng ví ZaloPay và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chương trình trong thời gian khuyến mại đều có thể tham gia chương trình.