Mode:  
 
VUI TẾT TRUNG THU
 
2022-09-13 15:11:01

Hôm nay cơ quan bố

Tổ chức đêm trung thu

Các con cùng nô nức

Ngắm trăng đón chị Hằng.

 

Chúng con được ca hát

Được rước đèn ông sao

Và cùng nhau phá cỗ

Vui ơi thật là vui.

 

Nhưng cả năm mới có

Một đêm hội trăng rằm

Còn bao ngày thường khác

Là ánh trăng của cha.

 

Cũng nhờ ánh sáng điện

Cho chúng con học hành

Chúng con sẽ cố gắng

Học tốt, nối nghiệp cha.