Mode:  
Các dự án ĐTXD lưới điện
Giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án điện
Bắc Giang là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn, để nâng cao chất lượng nguồn điện, đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hàng năm Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao làm chủ đầu tư hàng chục dự án để cải tạo nâng cấp
2022-05-06 16:36
-11
Công ty Điện lực Bắc Giang nghiệm thu cơ sở Dự án Trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày 29/4/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp Ban quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật tư, thiết bị nghiệm thu cơ sở Dự án Trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ.
2022-05-04 09:51
-13
Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thành công trình trọng điểm “Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu – TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang”.
Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) vừa đóng điện thành công công trình “Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu – TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang”. Đây là công trình trọng điểm năm 2022, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải, đặc biệt là các phụ tải khu công nghiệp trọng điểm Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê- Nội Hoàng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2022-04-26 09:59
-21
Công ty Điện lực Bắc Giang nghiệm thu kỹ thuật Dự án Trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ
Ngày 20/4/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp Ban quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật tư, thiết bị tham gia Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật Dự án Trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ.
2022-04-22 10:29
-25
Công trình “Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp Trạm biến áp 110kV Lạng Giang” hoàn thành đóng điện ngay trước mùa nắng nóng
Để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện đảm bảo an ninh cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đang triển khai thi công công trình “Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp Trạm biến áp 110kV Lạng Giang” với tổng mức đầu tư là 9,32 tỷ đồng, quy mô công trình
2022-04-15 17:43
-32
Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thành dự án Chống quá tải năm 2022, đóng điện san tải 108 trạm biến áp ngay trước mùa nắng nóng phục vụ nhân dân
Nhằm đảm bảo an ninh cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện.
2022-04-15 17:39
-32
Công trình: Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 371, 373, 375 sau TBA 110kV Sơn Động

2022-03-31 16:03
-47
Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án 110kV tại tỉnh Bắc Giang năm 2022
Ngày 04/3/2022, Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án 110kV tại tỉnh Bắc Giang. Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPC, các Ban quản lý Dự án lưới điện thuộc EVNNPC cùng các nhà thầu đang thi công các dự án tại tỉnh Bắc Giang
2022-03-08 09:19
-70
Điện lực Hiệp Hòa triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện năm 2022

2022-03-07 08:31
-71
Công trình: Xây dựng trụ sở nhà điều hành sản xuất Điện lực Lạng Giang

2022-02-14 16:29
-92
12345678910...

Danh Mục