Mode:  
Chuyển đổi số
Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thành dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Bắc Giang 2021-2022” ứng dụng công nghệ số, kết nối lưới điện thông minh
Trong những năm qua, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty Điện lục Bắc Giang (PCBG) đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trong việc lắp đặt các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện.
2022-09-06 07:26
-16
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai App kiểm tra giám sát mua bán điện trên thiết bị di động tại hiện trường
App kiểm tra, giám sát mua bán điện (CMIS Mobile) là ứng dụng kiểm tra giám sát mua bán điện trên thiết bị di động thông minh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc chính thức triển khai đến các Công ty Điện lực trực thuộc từ 15/7/2022; đây là chương trình, phần mềm sử dụng trên máy tính bảng hỗ trợ thực hiện một số nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện tại hiện trường.
2022-08-31 20:39
-22
Cán bộ Công ty Điện lực Bắc Giang tham gia khóa học “Phòng tránh các sai phạm trong Quản lý hóa đơn điện tử, thuế”
Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (sau đây gọi tắt là Nghị định 123) của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 (sau đây gọi tắt là Thông tư 78) của Bộ Tài chính, kể từ ngày 01/07/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và chính sách áp dụng giảm thuế GTGT 2% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP áp dụng từ 01/02/2022.
2022-08-31 17:01
-22
Công ty Điện lực Bắc Giang cử cán bộ tham gia khóa đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên công nghệ thông tin tại các Điện lực
Căn cứ vào công văn triệu tập của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Giang đã cử 09 nhân viên công nghệ thông tin (CNTT) thuộc 09 Điện lực trực thuộc tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách CNTT từ ngày 24 đến 26/08/2022.
2022-08-31 09:03
-22
Công ty Điện lực Bắc Giang hiện đại hóa công tác văn phòng gắn kết với chuyển đổi số
Văn phòng đóng vai trò như một chiếc cầu nối xuyên suốt toàn bộ quá trình vận hành của doanh nghiệp. Vì vậy, hiện đại hóa công tác văn phòng gắn kết với chuyển đổi số góp phần quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
2022-08-12 16:15
-41
Đẩy nhanh tiến độ dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp năm 2021- 2022 tỉnh Bắc Giang” ứng dụng công nghệ số, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh điện năng.
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện đảm bảo an ninh cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt chất lượng nguồn điện cấp điện cho khu vực Thành phố Bắc Giang là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh và các khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng trưởng nóng.
2022-08-05 09:15
-48
Điện lực Lục Nam tạo bước tiến trong chuyển đổi số bằng việc đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử đo xa
Nhằm tạo bước tiến trong chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành hệ thống điện, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là tạo sự khách quan, minh bạch trong việc ghi chỉ số công tơ hằng tháng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) cấp trên giao, thời gian qua Điện lực Lục Nam đã đẩy mạnh việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa.
2022-06-24 08:24
-90
Ứng dụng kỹ thuật số vào trạm biến áp 110kV Quang Châu 2
Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh tự động hóa trong công tác vận hành. Công ty Điện lực Bắc Giang đã đưa vào vận hành trạm biến áp (TBA) 110kV Quang Châu 2, đây là TBA kỹ thuật số đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2022-05-23 16:43
-122
Công ty Điện lực Bắc Giang rà soát việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” vừa qua, Công ty Điện Bắc Giang đã rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện số hóa các quy trình và các phần mềm dùng chung.
2022-05-23 15:54
-122
Ứng dụng công nghệ, nâng chất lượng cung ứng điện
(BGĐT) - Thực hiện đề án chuyển đổi số (CĐS) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch CĐS của tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó nâng chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển KT-XH địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dùng điện.
2022-04-27 10:18
-148
12345

Danh Mục