Mode:  
Chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ, nâng chất lượng cung ứng điện
(BGĐT) - Thực hiện đề án chuyển đổi số (CĐS) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch CĐS của tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó nâng chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển KT-XH địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dùng điện.
2022-04-27 10:18
-20
Tập huấn hướng dẫn lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm điện năng và khai thác, vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa
Ngày 06/4/2022 và ngày 14/4/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp Tập huấn lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm điện năng và khai thác, vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho Cán bộ Nhân viên Quản lý hệ đếm điện, phụ trách công tác đo xa, nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn tại các Điện lực trực thuộc.
2022-04-19 08:50
-28
Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Ngày 18/02/2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lớp tập huấn “ Hướng dẫn sử dụng kiểm tra giám sát mua bán điện trên thiết bị Mobile” qua gần 500 điểm cầu “Zoom”, tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Trong đó tại Công ty Điện lực Bắc Giang có 15 điểm cầu, cho hơn 80 cán bộ, công nhân là Kiểm tra viên Điện lực tham gia lớp tập huấn.
2022-02-25 08:21
-81
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn Phần mềm Hệ thống quản lý sự cố mạng VTDR (NOC)
Ngày 10/12/2022 Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn Phần mềm NOC qua hình thức Zoom meeting trực tuyến. Cán bộ phòng Công nghệ thông tin, hướng dẫn các đơn vị sử dụng quản lý vận hành hệ thống thôg tin NPC (NOC). Tại các điểm cầu đơn vị là cán bộ Công nghệ thông tin, cán bộ Trung tâm điều khiển xa, cán bộ làm công tác quản lý vận hành Viễn thông dùng riêng, trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực.
2022-02-20 18:33
-86
Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh
Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số (CĐS) trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” và Kế hoạch CĐS của tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước số hóa các hoạt động với mục tiêu cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2022-02-08 14:27
-98
PC Bắc Giang hoàn thành chương trình cải tạo các TBA 110kV theo tiêu chí không người trực

2022-01-06 09:32
-131
PC Bắc Giang từng bước triển khai xây dựng lưới điện thông minh
Lưới điện thông minh (LÐTM) còn gọi là mạng thông minh (Smart grid) là hệ thống điện thông thường và hệ thống thông tin, truyền thông, đo lường
2021-12-28 11:04
-140
Chuyển đổi số trong công tác Tổ chức nhân sự
Năm 2021, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc triển khai chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng
2021-12-27 15:34
-141
Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra sử dụng điện và Quản lý tổn thất điện năng
Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Công ty Điện lực Bắc Giang đã từng bước áp dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện
2021-12-24 09:18
-144
Công ty Điện lực Bắc Giang ứng dụng công nghiệp 4.0 vào quản lý vận hành lưới điện và giải quyết thủ tục cấp điện
Hiện nay là thời đại của Cách mạng Công nghiệp 4.0, đó là sự kết hợp cao độ với tâm điểm là Internet, vạn vật kết nối. Do đó, việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào chuyển đổi số và giải quyết các thủ tục hành chính luôn là ưu tiên hàng đầu của ngành Điện để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại công nghệ số. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số còn góp phần giúp ngành Điện nâng cao năng lực, năng suất lao động, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp, giảm bớt công việc làm thủ công hằng ngày nâng cao tính an toàn, tin cậy làm việc của thiết bị trong vận hành, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong phòng chống dịch Covid-19.
2021-12-02 15:58
-166
12345

Danh Mục