Mode:  
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2023
Công ty Điện lực Bắc Giang tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, câu khẩu hiệu tuy chỉ gói gọn trong 7 từ nhưng phạm vi thực hiện trong các ngành lại gần như không có giới hạn. Bởi để tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cần thực hiện ở tất cả các mặt, các lĩnh vực.
2023-11-29 07:44
0
Điện lực Việt Yên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Bám sát chủ đề này, từ đầu năm đến nay, Điện lực Việt Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi mặt hoạt động của đơn vị. Nổi bật trong đó phải kể tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện tại trụ sở nơi làm việc.
2023-08-16 18:12
-105
Điện với SX&ĐS: Ngành điện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” – câu khẩu hiệu tuy chỉ gói gọn trong 7 từ nhưng phạm vi thực hiện của nó đối với các ngành lại gần như không có giới hạn. Bởi để tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cần thực hiện ở tất cả các mặt, các lĩnh vực. Với Công ty Điện lực Bắc Giang cũng vậy. Sau khi chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được triển khai, Công ty đã triển khai nội dung này tới 100% cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty cũng như Điện lực các huyện, thành phố.
2023-08-04 11:45
-117
Công ty Điện lực Bắc Giang sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại nơi làm việc
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhất là trong bối cảnh về cung cấp điện nói chung đang có nhiều khó khăn, với tinh thần triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc, Công ty Điện lực Bắc Giang luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm điện.
2023-06-30 08:26
-152
Công ty Điện lực Bắc Giang "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong công tác quản lý kỹ thuật
Trước những khó khăn mà ngành Điện đang phải đối mặt, năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện triển khai chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Để hiện thực hóa nội dung này, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nổi bật phải kể tới các giải pháp về công tác quản lý kỹ thuật.
2023-05-09 14:58
-204