Mode:  
Về Công ty
Giới thiệu về Công ty Điện lực Bắc Giang
Công ty Điện lực Bắc Giang là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số: 0100100417-007, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 3 năm 1997, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01 tháng 6 năm 2020
2023-12-26 23:29
-56

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : Van phong
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 13
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 13

Online Now Online Now: