Mode:  
Văn Bản Pháp Quy
Một số nội dung mới cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022
Sáng 29/8/2023, tại Nhà khách Điện lực miền Bắc - Sầm Sơn - Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn công tác Thanh tra kiểm tra và Phòng chống tham nhũng năm 2023. Công ty Điện lực Bắc Giang đã cử 03 cán bộ tham dự lớp tập huấn. Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022; những thay đổi về tổ chức, phương thức hoạt động của thanh tra nội bộ trong các doanh nghiệp theo tinh thần của Luật Thanh tra mới. Chúng tôi xin trích dẫn một số thay đổi để bạn đọc nắm bắt được một số nội dung thay đổi tại Luật Thanh tra năm 2022 số 11/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
2023-10-03 07:43
-140
Tìm hiểu các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, ngày 21 tháng 4 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2023-10-02 21:30
-141
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
2023-07-24 11:41
-211
Những hành vi nghiêm cấm tại nơi làm việc
Theo Điều 12 - Nội quy Lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định “Những hành vi nghiêm cấm tại nơi làm việc” như sau:
2022-09-14 09:41
-524
CHỈ THỊ: Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2022-08-02 16:44
-567
Nghị định 17 2022 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất

2022-04-13 14:54
-678
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan

2022-04-12 13:45
-679
Nghị định số 152022NĐ-CP quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 432022QH15

2022-02-07 16:29
-743
Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2021-07-22 16:37
-943
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

2020-09-18 13:03
-1250
1234